Strzałka

Fazy migreny

Można wyodrębnić cztery fazy migreny. Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich czterech faz jest największe u pacjentów cierpiących na tzw. migrenę klasyczną (czyli migrenę z aurą). Pacjenci cierpiący na migrenę prostą (bez aury) przechodzą przez te same fazy, ale nie są ich w pełni świadomi. Niekiedy okres pomiędzy migrenami określa się jako piątą fazę migreny.

Faza pierwsza – Prodrom

Początek fazy prodromalnej ma zwykle miejsce 1-2 dni przed właściwym migrenowym bólem głowy. Wielu migreników nazywa to fazą zapowiadającą lub zwiastunową. Emocje podczas tej fazy są rozchwiane. Każdy migrenik ma swoisty dla siebie zestaw objawów prodromowych. Niektórzy są oszołomieni, szczęśliwi i pełni energii. U innych początek bólu głowy przebiega pod postacią zmęczenia, osłabienia i rozdrażnienia. Wszystko może zwiastować migrenę. Każdy, kto chce zapobiec migrenie, powinien poznać swoje indywidualne objawy zwiastunowe.

Faza druga – Aura

Faza ta nie występuje u większości migreników, ponieważ przeważająca ich część cierpi na migrenę prostą, bez aury. W migrenie klasycznej aura może pojawić się od 5 do 60 minut przed bólem głowy. Aura to zjawiska wzrokowe, których doświadczają migrenicy. Znajdujące się w polu widzenia obiekty zdają się mieć jasną poświatę lub aureolę, przed oczami pojawiają się migocące mroczki. Wzrok koryguje się tuż przed pojawieniem się bólu.

Faza trzecia – Ból głowy

Faza ta trwa 4-72 godziny. Ból głowy przeważnie jest jednostronny i pulsujący. Często towarzyszy mu rozstrój żołądka, nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięk, zapach, lub kombinacja tych trzech.

Faza czwarta – Postdrom

Dochodzenie do siebie po napadzie migreny może być równie nieprzyjemne, jak sam atak. Faza postdromalna charakteryzuje się bolesnością głowy, szyi i żołądka. Częste jest również ogólne wyczerpanie.

JR

Skomentuj artykuł:Podaj email, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o nowych komentarzach do tego artykułu.FelixfundaKT
2017-10-10 20:54:10

Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master's medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically.

The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays.

A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success.

Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes.

A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field.

Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.

 

FelixfundaKT
2017-10-13 19:57:36

Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master's medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically.

The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays.

A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success.

Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes.

A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field.

Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.