Strzałka

Fazy migreny

Można wyodrębnić cztery fazy migreny. Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich czterech faz jest największe u pacjentów cierpiących na tzw. migrenę klasyczną (czyli migrenę z aurą). Pacjenci cierpiący na migrenę prostą (bez aury) przechodzą przez te same fazy, ale nie są ich w pełni świadomi. Niekiedy okres pomiędzy migrenami określa się jako piątą fazę migreny.

Faza pierwsza – Prodrom

Początek fazy prodromalnej ma zwykle miejsce 1-2 dni przed właściwym migrenowym bólem głowy. Wielu migreników nazywa to fazą zapowiadającą lub zwiastunową. Emocje podczas tej fazy są rozchwiane. Każdy migrenik ma swoisty dla siebie zestaw objawów prodromowych. Niektórzy są oszołomieni, szczęśliwi i pełni energii. U innych początek bólu głowy przebiega pod postacią zmęczenia, osłabienia i rozdrażnienia. Wszystko może zwiastować migrenę. Każdy, kto chce zapobiec migrenie, powinien poznać swoje indywidualne objawy zwiastunowe.

Faza druga – Aura

Faza ta nie występuje u większości migreników, ponieważ przeważająca ich część cierpi na migrenę prostą, bez aury. W migrenie klasycznej aura może pojawić się od 5 do 60 minut przed bólem głowy. Aura to zjawiska wzrokowe, których doświadczają migrenicy. Znajdujące się w polu widzenia obiekty zdają się mieć jasną poświatę lub aureolę, przed oczami pojawiają się migocące mroczki. Wzrok koryguje się tuż przed pojawieniem się bólu.

Faza trzecia – Ból głowy

Faza ta trwa 4-72 godziny. Ból głowy przeważnie jest jednostronny i pulsujący. Często towarzyszy mu rozstrój żołądka, nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięk, zapach, lub kombinacja tych trzech.

Faza czwarta – Postdrom

Dochodzenie do siebie po napadzie migreny może być równie nieprzyjemne, jak sam atak. Faza postdromalna charakteryzuje się bolesnością głowy, szyi i żołądka. Częste jest również ogólne wyczerpanie.

JR

Skomentuj artykuł:Podaj email, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o nowych komentarzach do tego artykułu.