Regulamin

Niniejszy dokument określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego Migrenicy.pl (zwanego dalej: Migrenicy.pl), zobowiązujące użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania poniższych zapisów.

Korzystanie z serwisu

Migrenicy.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości) o charakterze bezprawnym.

Migrenicy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

Własność intelektualna

Migrenicy.pl informuje, że jej Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz Migrenicy.pl, a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów.

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Migrenicy.pl.

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Migrenicy.pl gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

Migrenicy.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.