Kobieta w ciąży

Migrena u kobiet a stan przedrzucawkowy w ciąży

Najnowsze badanie stara się odpowiedzieć na następujące pytanie – czy kobiety cierpiące na migrenę są bardziej narażone na stan przedrzucawkowy?

Stan przedrzucawkowy jest zespołem objawów charakteryzującym się wysokim ciśnieniem tętniczym krwi (nadciśnieniem). Występuje w trakcie ciąży lub po jej zakończeniu. Stan przedrzucawkowy jest stanem cechującym się wysokim ciśnieniem tętniczym oraz białkomoczem po 20. tygodniu ciąży. Często dochodzi jedynie do umiarkowanego wzrostu ciśnienia tętniczego. Stan ten, jeśli jest nieleczony, może prowadzić do poważnych - a nawet - śmiertelnych powikłań u matki i płodu.

W grupie badanej znalazło się 90 kobiet. Badacze dowiedli istotnego wzrostu ryzyka zachorowania u pacjentek cierpiących na migreny. Badanie było poprzedzone doniesieniami na temat kobiet z migreną, u których wystąpił stan przedrzucawkowy i stanowi dopiero pierwszy krok w wyciąganiu dalej idących wniosków.

Co ciekawe sam w sobie stan przedrzucawkowy cechuje się silnymi bólami głowy, zawrotami głowy, nudnościami, światłowstrętem, czyli objawami podobnymi to tych, które występują u osób z migreną. Za prawdopodobny uznaje się więc, że oba te schorzenia mają wspólny mechanizm. Spośród licznych przyczyn stanu przedrzucawkowego jedna lub więcej z nich może wywoływać również migreny.

Jeśli zostanie u Ciebie zdiagnozowany stan przedrzucawkowy, Twój doktor może zalecić leki, leżenie w łóżku, lub - gdy jesteś gotowa - wywołać poród.

Bardzo istotne, szczególnie dla migreników jest zgłaszanie lekarzowi jakichkolwiek zmian objawów migreny i bólu głowy (szczególnie po 20. lub 30. tygodniu trwania ciąży, kiedy zaczynają występować pierwsze przypadki stanu przedrzucawkowego). Istotne jest również, by zgłaszać się na regularne kontrole. Jeśli zostanie u Ciebie zdiagnozowany stan przedrzucawkowy lekarz zechce Cię uważniej monitorować.

JR

Skomentuj artykuł:Podaj email, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o nowych komentarzach do tego artykułu.